Slovník pojmů

Linkbuilding

Linkbuilding je další pojem v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače) a řadíme ho do tzv. Off-page faktorů. Když mluvíme o SEO, je už jasné, že jde o metodu, která má zajistit lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Jedná se o získávání zpětných odkazů vedoucí na dané webové stránky nebo e-shop. Množství zpětných odkazů nemá vliv na lepší hodnocení webových stránek, ale spíše se snažíme o získávání kvalitních zpětných odkazů. Měly by vést z kvalitního obsahu a tento obsah by měl především souviset s tématem, na které webové stránky odkazuje. Tvorbou zpětných odkazů zvyšujeme povědomí o značce a zvyšuje se popularita webových stránek.

Někdy hovoříme také o interním linkbuildingu. Jedná se o odkazy, které jsou v textu konkrétní stránky a vedou na jiné stránky daného webu. Mluvíme o tzv. interních odkazech. Tyto odkazy jsou pro SEO také důležité.

Rizikem u linkbuildingu je vytvoření velkého množství nerelevantních odkazů, řádově stovky nebo tisíce. Pokud vyhledávací roboti zjistí tento způsob tvorby zpětných odkazů, vyhodnotí ho jako zakázanou SEO techniku (Black Hat SEO) a webové stránky penalizují. Proto je nutné získávání kvalitních odkazů.

Způsoby vytváření zpětných odkazů

  • Vytváření PR článků
  • Registrace do katalogů
  • Výměna odkazů s jinými weby
  • Nákup odkazů
  • Sociální sítě
  • Tvorba tzv. microsites (podpůrné weby)