Slovník pojmů

Black Hat SEO

Zakázané techniky, které mají za cíl posunout webové stránky na lepší pozice vyhledávačů. Tyto techniky mohou vést k penalizaci nebo k úplnému vyřazení webových stránek z vyhledávání.

Patří mezi ně

  • Tapetování klíčovými slovy (keyword stuffing) – jedná se o text na webových stránkách, který má přehnaně velký obsah klíčových slov. Při tvorbě textu nesmíme zapomínat, že je také psaný pro uživatele a ne jenom pro roboty. Nadměrný obsah klíčových slov již dnes roboti dokáží rozpoznat a mohou za to stránky penalizovat.
  • Cloaking – jedná se o další zakázanou praktiku a jde o to, že robotům podsouváme jiný obsah, než který vidí uživatel. Může se jednat o text, který má stejnou barvu, jako je jeho pozadí. Posunutí textu mimo obrazovku pomocí CSS Velmi malá nebo nulová velikost písma a další
  • Doorway stránky – jedná se o stránky ve vyhledávání, které vedou na jednu stejnou webovou stránku, nebo na stejný web.
  • Link farmy – jedná se o vzájemně propojené weby za účelem vzniku zpětných odkazů a zvyšování rankingu. Většinou přes tyto odkazy nevzniká žádná návštěvnou, pouze se propojují navzájem. Tento způsob je zakázaný a hrozí tak webům penalizace.
  • Automaticky generovaný obsah – jde o text, který generuje program s cílem vytvoření textu s vysokým obsahem klíčových slov.
  • Duplicitní obsah – duplicitní obsah je shodný nebo velmi podobný obsah, který je na webových stránkách více než jednou. Duplicitním obsahem je i to, že zkopírujeme na náš web obsah z cizích webů, tzv. zcizený obsah.
  • Výměna odkazů – běžná metoda u link buildingu. Je ale potřeba u výměny odkazů být opatrný, nic se nemá přehánět.