Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Webcreation2u IČ 03646050 se sídlem Termesivy 53, Havlíčkův Brod, 58001 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • Adresa: Termesivy 53, Havlíčkův Brod, 58001
  • E-mail: info@webcreation2u.com
  • Telefon: +420 608231962
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • Podílející se na zajištění provozu služeb
  • Zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečně uložené zálohy, zabezpečené přístupovým heslem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte použitím internetového formuláře. Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

IX.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Konkrétní zpracovatelé a místa uložení údajů Zpracovatelská smlouva
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (jméno, telefon, e-mail) Kontaktní a objednávkový formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště Počítače správce
Gmail
GoogleDrive
Oprávněný zájem Zajištění správné funkčnosti webu Cookies (technické) Přihlášení do uživatelského účtu Webhostingové služby, subdodavatelé https://cesky-hosting.cz/
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server Po dobu 50 měsíců: Cookies třetích stran, pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy a údaje o prohlížení webu. Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby GoogleAnalytics https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://www.cesky-hosting.cz/webhosting/web-v-souladu-s-gdpr/
Souhlas Cílená reklama (retargeting) Po dobu max. 13 měsíců: Cookies třetích stran, IP adresy, údaje o prohlížeči a údaje o prohlížení webu Zobrazení určitých stránek na webu Reklamní platformy umožňující retargeting (AdWords, Sklik, Facebook) Google AdWords https://privacy.google.com/businesses
https://www.google.com/analytics
Sklik https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele
Facebook https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Souhlas Získání demografických přehledů ve statistikách návštěvnosti Cookies třetích stran, demografické údaje (věk, pohlaví, zájmy, zájem o koupi a další kategorie) Cookie soubor DoubleClick, inzertní ID Android, ID iOS pro inzerenty Google Analytics Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
Souhlas Zveřejnění recenze zákazníka Jméno zákazníka, fotografie E-mailová komunikace Cloudová úložiště, mailingové služby Google Drive
Gmail
Webové stránky https://www.webcreation2u.com
Plnění smlouvy Vedení účetnictví, mezd a sjednávání smluv s externisty Osobní údaje odběratelů (kontaktní údaje, bydliště, někdy data narození) Faktury a pracovní smlouvy Cloudová úložiště, mailingové služby Gmail
Počítače správce
GoogleDrive
Vytištěné faktury

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.