Slovník pojmů

Off-page faktory

Termín Off-page faktory je pojem v internetovém marketingu v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO). Stejně jako On-page faktory ovlivňují pozice webových stránek ve vyhledávačích, zvyšuje se ranking webových stránek. Na rozdíl od On-page faktorů se optimalizace webových stránek děje mimo webové stránky. Jedná se především o vytváření zpětných odkazů, tzv. link building. Kvalitní zpětné odkazy zvyšují pověst vašich webových stránek. Naopak je potřeba dát si pozor na vytváření velkého počtu nekvalitních zpětných odkazů. Vyhledavači již dnes poznají, o jaké odkazy se jedná a přiřadí jim nulovou hodnotu. Jedná se například o registrace v pochybných katalozích.

Jaká pravidla by měly zpětné odkazy splňovat

  • Zpětné odkazy by se měly vytvářet přirozeně.
  • Měly by pocházet ze stránek, které souvisí s webovými stránkami, na které směřuje.
  • Webové stránky, z kterých odkazuje zpětný odkaz, by měly mít kvalitní obsah.
  • Text odkazu by měl souhlasit s obsahem webových stránek, na které směřuje