Slovník pojmů

On-page faktory

On-page faktory jsou prvky webových stránek, které se upravují tak, aby se webové stránky co nejlépe optimalizovaly pro vyhledávače, tedy aby se zobrazovaly na relevantní klíčová slova na co nejlepších pozicích ve vyhledávání.

Jaké jsou On-page faktory

 • Text webových stránek včetně klíčových slov
 • Title (titulek webové stránky) – titulek je možné vidět v záložce webového prohlížeče nebo jako titulek výsledků vyhledávání. Titulek by měl být krátký, ale ne příliš. Doporučuje se délka cca 60 znaků. Každá stránka by měla mít jedinečný titulek.
 • Meta description – značka v HTML kódu, také nazývaná jako popisek stránky, která obsahuje zkrácený popis dané webové stránky. Uživatel tento text na stránkách nevidí, ale vyhledávače ho umisťují hned pod titulek jednotlivých výsledků vyhledávání.
 • Validita zdrojového kódu – každý programátor by měl dodržovat správnou strukturu kódu webových stránek.
 • Nadpisy – nadpisy rozlišujeme v kódu podle značek H1-H6. H1 nadpis by měl být krátký, výstižný, měl by obsahově odpovídat obsahu dané webové stránky a především by měl být jedinečný, tudíž by měl být pouze jeden na každé webové stránce. Pro SEO mají váhu nadpisy H1-H4. Nadpisy H5 a H6 již nemají pro vyhledávače žádnou hodnotu.
 • Doména – i doména má vliv na SEO. Měla by být snadno zapamatovatelná a odpovídat obsahu webu.
 • URL adresa – není dobré mít dlouhé URL adresy. Adresa by měla odpovídat obsahu.
 • Rychlost načítání webu – nemá příliš vysoký vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání, ale spíše je dobré zajistit rychlé načítání webu pro uživatele. Pokud se stránka načítá opravdu pomalu, tak návštěvník webu odchází dřív, než se načte celá webová stránka.
 • ALT – atribut HTML značky pro obrázek, viz ALT (alternativní text).
 • Duplicitní text – na webových stránkách by se neměly vyskytovat podobné části textu nebo by se neměl na stránky umisťovat text, který je na jiných webových stránkách. Tyto duplicitní texty mohou vyhledávače penalizovat a může to mít velký vliv na pozice ve vyhledávání, viz duplicitní obsah.
 • Responzivní design – jedná se o způsob nakódování webu, který umožní úpravu vzhledu tak, aby se adaptoval na jakékoli velikosti displejů. Cílem je co nejlepší použitelnost na mobilních zařízeních (mobil, tablet…).
 • Interní odkazy – pomohou jednotlivé stránky mezi sebou provázat, aby na sebe odkazovaly a umožnily procházení ostatních stránek daného webu.