Slovník pojmů

Doména

Doména, někdy také doménové jméno je internetová adresa, která je unikátní.

Skládá se ze tří částí:

  • Doména I. řádu –označuje se zkratkou TLD, což je v překladu „top level domain“ a nachází se úplně na konci za tečkou. Mezi příklady patří „.cz, .com, .de, .sk, .net“. Na světě jich existuje kolem 1000 druhů.
  • Doména II. řádu – nazývá se také „doméno jméno“. Cílem je vybrat lehce zapamatovatelnou, krátkou a ne snadno zaměnitelnou. Doménové jméno by mělo být příbuzné typu služby nebo sortimentu
  • Doména III. řádu – jedná se o doménu „www“ nebo o jiný název domény třetího řádu. Je možné zvolit si jakýkoli název. Například „eshop.domenovejmeno.cz“.