Slovník pojmů

A/B testování

Jedná se o marketingovou metodu vytvořenou pro testování newsletterů, ale dnes se používá i v jiných odvětvích. Jak už z názvu vyplývá, jde o testování dvou, ale i více verzí newsletterů a reklam nebo webových stránek a e-shopů.

Co je cílem?

Cílem A/B testování je zvýšit konverze a konverzní poměry webových stránek nebo reklam. Co se týče reklam, tak tam je možné testovat i CTR a jiné.

Jak testování probíhá?

K testování budete potřebovat dvě skupiny (vzorky) uživatelů, které testují nezávisle na sobě odlišné varianty. Uživatel ale vůbec neví, že je zapojen do nějakého testu. Následné měření ukáže, která z testovaných verzí je výkonnější a vydělává více peněz. Je důležité si uvědomit, že je potřeba, aby skupiny uživatelů byly dostatečně početné a měly ideálně stejné podmínky. Také je potřeba testovat ne moc krátce ani přehnaně dlouho. Ideální doba testování je mezi 7 a 14 dny.

Je potřeba, dát si pozor na:

  • Dostatečný počet konverzí – pokud v testované době nedojde k většímu počtu konverzí, než v několika jednotkách, nelze na základě těchto dat dojít ke spolehlivému výsledku
  • Velké odlišnosti testovaných objektů – pokud budete testovat hodně odlišné webové stránky, reklamní banner atd., které jsou zcela jiné, tak nepoznáte, kvůli kterému prvku si uživatelé zvolili variantu A nebo B
  • Již zmíněné velmi krátké nebo velmi dlouhé testování – dostatek data za krátkou dobu neznamená, že budeme mít dostatečně proměnlivá data během jednotlivých dní. Naopak dlouhé testování vede k tak velkému rozptylu podmínek, že již nejsme schopni zajistit spolehlivý výsledek
  • Jiné podmínky testovaných variant – není vhodné testovat variantu A a B v jiné časové ose.