Slovník pojmů

CTR

CTR je anglická zkratka „click through rate“ a v češtině ji můžeme přeložit jako „míra prokliku“. Jedná se o poměr mezi počtem zobrazení a počtem kliknutí vyjádřeno v procentech. Čím vyšší CTR je, tím více je zajímavější reklama pro zákazníky. Nemusí se jednat pouze o grafické reklamy (bannery), ale i o textové inzeráty nebo e-maily. Pokud bychom si chtěli CTR vypočítat, tak podělíme počet prokliků, počtem zobrazení a vynásobíme 100. Vyjde nám procentuální míru prokliku.

CTR závisí na typu reklamního prvku. Záleží na kvalitě zpracování reklamních bannerů a poutavosti textových reklam, především placených výsledků ve vyhledávání. Bannerové reklamy se také často využívá v remarketingu.