Slovník pojmů

XML

XML je zkratkou Extensible Markup Language, rozšířitelný značkovací jazyk. Využívá se například ke generování Sitemap.xml