Slovník pojmů

Wireframe

Termín wireframe nebo také „drátěný model“ se používá v oblasti tvorby webových stránek. Jedná se o takový náčrt, jak bude daná webová stránka vypadat. Jsou zde zakresleny jednotlivé prvky, jak budou rozmístěny v designu webových stránek.