Slovník pojmů

Klíčové slovo (keyword)

Klíčové slovo je slovo nebo fráze, na kterou se snažíme vytvořit obsah webových stránek nebo na které se snažíme ve vyhledávání najít určité informace. K vyhledávání slouží vyhledávače, u nás nejpoužívanější je Google a český Seznam. S pojmem klíčové slovo se převážně setkáváme v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače).

V oblasti SEO se snažíme vytvářet obsah tak, abychom se umístili co nejblíže ve výsledcích vyhledávání. Tvorba obsahu se nazývá copywriting. Osoba, která tvoří obsah webových stránek a ostatních textů, se nazývá copywriter.