Slovník pojmů

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se používá pro tvorbu dynamických webových stránek. S Javascriptem se dnes na webových stránkách setkáváme dnes a denně. Javascriptové knihovny dnes řeší např. fotogalerie, různé slideshow, animace, interaktivní prvky, které zaujmou. Odvozený framework, který ulehčuje práci s Javascriptem se nazývá JQuery.