Slovník pojmů

Interní odkaz

Interní odkaz je odkaz, který se nachází na webových stránkách a směruje na jinou stránku na stejné doméně. Text odkazu se také nazývá „Anchor text“.