Slovník pojmů

Infografika

Infografika jsou graficky ztvárněné informační části například webových stránek, ale můžeme se setkat s infografikou i jinde než na webových stránkách, např. různé značky, piktogramy a jiné na produktech. V dnešní době je velice oblíbená, protože pro uživatele je příjemnější a výstižnější ztvárnit určité informace pomocí obrázku s textem, který vystihuje danou informaci. Má velký vliv na míru opuštění webových stránek, protože obrázek dokáže říct mnohem více než odstavec textu.