Slovník pojmů

HTTP

HTTP je zkratkou pro „Hypertext Transfer Protocol“ a jedná se o internetový protokol, který se používá pro přenos dat mezi prohlížečem a webovým serverem.