Slovník pojmů

FAQ

FAQ je anglická zkratka „Frequently Asked Questions“, což znamená „nejčastěji hledané otázky“. FAQ je seznamem nejčastěji kladených otázek, které by mohl návštěvník webových stránek potřebovat, aby pochopil obsah webu a našel odpovědi na často kladené otázky.