Slovník pojmů

Backend

Tento pojem se vztahuje k webovým aplikacím, ať už se jedná o webové stránky, e-shop nebo jiné webové aplikace. Backendem se myslí procesy, které se dějí na straně serveru, to co uživatel nevidí. Vidíme už jen výsledek, který se nám po určitém úkonu zobrazí na webovém prohlížeči. Např. po kliknutí na některý odkaz se odešle požadavek na server, ten „připraví“ novou stránku a odešle jí zpět a webový prohlížeč nám novou stránku zobrazí.