Slovník pojmů

B2B

B2B je zkratka „Business to Business“. Jde o obchodní vztahy, které nesměřují ke koncovému zákazníkovi, ale obchod probíhá mezi obchodními společnostmi. Jedná se o vztah mezi dodavatelem a odběratelem.